English version

Manager restaurant Subway: S.C. FRESH FOOD ATTACK S.R.L.

Managerul restaurant îndeplineşte managementul general al restaurantului. Este responsabil cu atingerea bugetelor de vanzari si eficientizarea costurilor de operare, stocurilor dar şi sistemele de control ale banilor. Este responsabil cu iniţiativele locale de marketing. Are ca sarcină şi este responsabil de completarea unor documente / formulare contabile specifice activităţii restaurantului. Coordonează angajaţii pentru a se asigura că standardele de siguranţă ale alimentelor, de preparare a produselor şi de curăţenie sunt respectate. Angajează personal şi coordonează programele de instruire. Poate contacta clienţi potenţiali pentru a promova vânzările şi poate stabili programe de inventar.  Pregăteşte Artiştii preparare sandwich nou angajaţi în ceea ce priveşte toate sarcinile şi responsabilităţii acestora.

Atribuţii:

MANAGERUL RESTATURANT ARE URMĂTOARELE OBLIGAŢII:

- Completează şi afişează programul de lucru al fiecărui angajat;
- Realizează toate documentele de monitorizare a activităţii restaurantului conform manualului de operaţiuni SUBWAY;
- Analizează cifrele de vânzări pentru a determina modalităţi de creştere a acestora;
- Comunică schimbările în formulele de preparare a mâncării, schimbările în standard, etc. către toţi angajaţii;
- Susţine iniţiativele locale şi naţionale de marketing;
- Recrutează, premiază şi sancţionează personalul;
- Identifică şi contactează clienţi potenţiali în vederea promovării vânzărilor;
- Pregăteşte evenimente speciale şi promoţii;
- Înţelege şi aderă la toate standardele de calitate, precum şi a formulelor şi procedurilor, aşa cum sunt acestea explicate în Manualul de Operatiuni SUBWAY; 
- Înţelege şi aderă la toate procedurile de manevrare a produselor , de siguranţa acestora, precum şi standardele de curăţenie, în timpul preparării şi servirii mâncării şi în timpul operaţiunilor de curăţenie, în conformitate cu Manualul de Operaţiuni SUBWAY; 
- Completează unele formulare / documente specifice conform sarcinilor trasate de catre managerul direct; 
- Finalizează cursurile on-line aferente poziţiei, în cadrul “University of Subway”;
- Se prezintă la serviciu conform programului de lucru stabilit şi în deplina capacitate de muncă pentru a putea executa în bune condiţii sarcinile ce-i revin;
- Nu părăseşte locul de muncă fără aprobarea managerului direct;
- Respectă prevederile Regulamentului de ordine interioară.


Persoanele interesate pot trimite CV-ul la adresa cocacozma_d@subwayro.com 

Sursa: Subway [21.03.2013]

Booking.com

Follow FivestarH on Twitter

Copyright © 2020 Fivestar Hospitality.